9.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent  SSO  Jarosław Łukowski  wyrokiem z dnia  9.02.2023 r.  (sygn. akt:  I C  623/22)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z BRE Bank S.A. w 2007 r. jest nieważna, zasądził od  mBank  S.A.  na rzecz powoda  kwotę  416316  PLN   wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powoda  kwotę 11817  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.