7.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent  SSO  Beata Grygiel-Stelina wyrokiem z dnia  7.02.2023 r.  (sygn. akt:  I C  968/20)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z Bank BPH S.A. w 2005 r. jest nieważna, zasądził od  Bank BPH S.A.  na rzecz powodów  kwotę 178338  PLN   wraz  z należnymi odsetkami, oddalił powództwo   w pozostałym zakresie,  zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.