7.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent SSO Beata Witkowska wyrokiem z dnia  7.02.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 2397/22)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z BRE Bank S.A. w 2006 r. jest nieważna, zasądził od  mBank S.A.  na rzecz powodów  kwotę 336640 PLN   wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.