31.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska  S.A. –  2 umowy kredytu nieważne w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny,  referent  SSO Marian Glembin wyrokiem z dnia 31.01.2023r.  (sygn. akt: XV C  1431/21)  na rozprawie ustalił, iż umowy kredytu  zawarte  z  Kredyt Bank S.A.  w 2008r. i  w  2008  są nieważne, zasądził od  Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów  kwotę 101311 PLN  oraz kwotę 68497 CHF wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów  kwotę 21560 PLN  oraz kwotę 14368  CHF  wraz  z należnymi odsetkami , oddalił pozew  w pozostałym zakresie, ustalił że koszty procesu w całości ponosi pozwany.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.