31.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent  SSO Marian Glembin wyrokiem z dnia 31.01.2023r.  (sygn. akt: XV C  136/20)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  NORDEA Bank Polska  S.A.  w 2009r. jest nieważna, zasądził od  PKO BP  S.A. na rzecz powodów  kwotę  125386 PLN  oraz kwotę 6318 CHF   wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałym zakresie, ustalił że koszty procesu w całości ponosi pozwany.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.