7.08.2020 – wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd  Okręgowy w  Gdańsku  ( Weronika Klawonn )  wyrokiem z dnia 7.08.2020 r.  ( sygn. akt : XV C  682/18  )  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 165 581,52 PLN oraz zasądził zwrot kosztów  procesu od Banku na rzecz powodów.

Sąd uznał, iż umowa nie narusza zasady oznaczalności świadczeń, gdyż w jej ocenie możliwe jest formułowanie umowy w której jedna ze stron ma dowolność określana świadczenia drugiej strony wg swojego uznania.

W ocenie Sądu umowa w zakresie odniesienia do różnych kursów Banku nie zawierająca zasad ani ograniczeń ich ustalania (klauzula spreadu) jest klauzulą niedozwoloną, a jej wyeliminowanie doprowadza do sytuacji w której ze względu na upadek całego mechanizmu indeksacji umowa nie może być dalej wykonywana.

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania teorii salda.

Sąd Okręgowy uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2008 r. zawartą w Kredyt  Bank  S.A.  za nieważną w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.