3.08.2020 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Sąd  Okręgowy w  Warszawie ( SSO Tomasz Gal )  wyrokiem z dnia 3.08.2020 r.  ( sygn. akt : XXV C  128/19 )  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 42 556.83 zł. oraz  kwotę 34 732,96 CHF oraz zasądził zwrot kosztów  procesu od Banku na rzecz powodów w kwocie 7 494 zł. 

Sąd Okręgowy uznał, iż umowa kredytu faktycznie zawiera klauzule niedozwolone i są nimi klauzule indeksacyjne, jednakże ich usunięcie nie powoduje nieważności całej umowy, zatem na uwzględnienie zasługiwało roszczenie ewentualne pozwu.  Doszło  więc do odwalutowania kredytu w PLN w stawce LIBOR  od początku trwania umowy .

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.