29.06.2020 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( Sędzia  del. do SO Michał Jank ) wyrokiem z dnia 29.06.2020 r. ( sygn.akt: I C  955/18  ) uwzględnił  powództwo zasądzając na rzecz  kredytobiorcy  od Bank Millennium S.A.  kwoty dochodzone pozwem ,tj. 40.001,97 PLN wraz  z  należnymi odsetkami oraz 20188,40 CHf wraz  z należnymi odsetkami  oraz zasądził od Banku zwrot kosztów  procesu w kwocie 9857PLN.

Sąd wskazał, iż najistotniejsze dla stron postanowienia były niejednoznaczne, pozwalające na jednostronne kształtowanie zobowiązania, wobec czego są nieważne.

Sędzia podkreślił, że kredytobiorca musi wiedzieć ile pieniędzy dostanie, albo przynajmniej umowa powinna wskazywać obiektywne warunki przeliczania zobowiązania.

Ponadto zdaniem Sądu pozostawienie umowy do dalszego wykonywania, bez najważniejszych jej postanowień byłoby sprzeczne z natura tego stosunku, ponieważ takie umowy nie istnieją.

Sąd Okręgowy uznał umowy kredytowe indeksowane do waluty CHF z  2006 roku i  z  2007 roku za nieważne  w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.