23.03.2020 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku  Sędzia del. do SO  Michał Jank  wyrokiem z dnia 23.03.2020 r. ( sygn. akt: I C  462/18 )  zasądził o pozwanego Santander Bank Polska  S.A.  na rzecz  Kredytobiorcy kwotę 38.017,87 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty

oraz  kwotę 26.328,62 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz zasądził  od pozwanego  na rzecz powoda kwotę 6.957 zł  tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF  z 2007 roku ( dawny Kredyt  Bank S.A.  )   za nieważną  w  całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.