03.03.2020 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Rejonowy  w Gdyni ( SSR Joanna Jank ) wyrokiem z dnia 3.03.2020 r. ( sygn. akt: I C 586/18/A ) zasądził od pozwanego mBank S.A.  na rzecz kredytobiorców kwotę 60 613,20 zł. wraz  z należnymi odsetkami.

Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6 417 zł.

Sąd uznał, iż umowa kredytowa „ MULTIPLAN „  waloryzowana kursem CHF  z  2008 roku stron jest nieważna, wskazując, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są klauzulami niedozwolonymi. Ponadto umowa nie była indywidualne negocjowana, a bank miał możliwość dowolnego kształtowania zobowiązania konsumentów.

Sąd podkreślił, iż argumenty banku dotyczące sposobu wykonywania umowy nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia o abuzywności postanowień umowy, gdyż rozstrzyga się zgodnie ze stanem w chwili zawarcia umowy.

Ponadto Sąd wskazał, iż utrzymanie umowy jako kredyt złotowy ze stawką oprocentowania Libor byłoby sprzeczne z naturą umowy kredytu, Bank nigdy nie zawarłby umowy kredytu w PLN z oprocentowaniem według stawki LIBOR. Sąd odwołał się także do orzeczenia TSUE w sprawie Dziubak wskazując, iż klauzule indeksacyjne stanowią świadczenie główne wobec czego ich wyeliminowanie uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy. Co więcej żaden przepis prawa nie daje podstawy prawnej do uzupełnienia umowy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.