10.02.2020 r. – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – odwalutowanie kredytu

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia SSR Anna Grabowska – Niećko , wyrokiem z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie o sygn. akt: VI C 2904/18, zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank na rzecz powodów, kwotę 58.082,29 zł oraz zwrot kosztów procesu. Sąd stwierdził, iż postanowienia wzorca umowy o kredyt hipoteczny, zakwestionowane w niniejszej sprawie, były sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszały w sposób rażący interesy klientów banku. Sąd podzielił argumentację powodów o abuzywności postanowień dotyczących waloryzacji kredytu oraz rat kapitałowo-odsetkowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.