19.08.2020 – wygrana sprawa z powództwa Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( SSO Małgorzata Janicka ) wyrokiem z dnia 19.08.2020 r. ( sygn. akt : I C 142/18 ) oddalił pozew o zapłatę kwoty 836195,56 PLN oraz zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 5417 PLN od Banku na rzecz pozwanego .

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.