7.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent SSO  Piotr Kowalski  wyrokiem z dnia  7.04.2022 r.  (sygn. akt: XV C 1891/20   ) na posiedzeniu niejawnym  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z   BRE  Bank S.A.  z   2008  r.  jest nieważna , zasądził od  mBank S.A.  na rzecz powoda kwotę 388068 PLN  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  mBank S.A. na rzecz powoda kwotę  13300  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.