4.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO Michał Jank  wyrokiem z dnia  4.04.2022 r.  (sygn. akt: I C  317/21) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE Bank  S.A.  z   2008 r.  jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A. na rzecz powodów kwotę  226460  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 6434 PLN.

Zdaniem Sądu, umowa kredytu jest sprzeczna z art. 58 kodeksu cywilnego  i art.  69 prawa bankowego. Zasady przeliczania w zakresie wypłaty i spłaty mają charakter abuzywny.

Nie ma znaczenia, czy był to kurs rynkowy, to bank ustalał samodzielnie kurs waluty. Oświadczenie o ryzyku kursowym – nie ma znaczenia poziom wykształcenia.

Trzeba jednoznacznie uświadomić konsumentom, że istnieje nieograniczone ryzyko kursowe, czego Bank nie wykonał. Konsumenci zgadzali się na unieważnienie umowy, znali konsekwencje unieważnienia umowy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.