7.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO Marcin Cichosz  wyrokiem z dnia  7.04.2022 r.  (sygn. akt: I C  1142/19   ) na posiedzeniu niejawnym  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z   GE Money Bank S.A.  z   2006  r.  jest nieważna , zasądził od  Bank BPH S.A.  na rzecz powódki  kwotę  219188  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od  Bank BPH  S.A. na rzecz powódki kwotę  9317   PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.