6.04.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy (referent  SSO Agata Wojciszke) sygn. akt: III Ca 1061/21  wyrokiem na rozprawie w  dniu  6.04.2022 r. oddalił apelację Santander Bank Polska S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni z dnia 27.08.2021  r., sygn. akt  I C  543/18  , który  przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu  zawartej  z  Kredyt Bank  S.A. , zasądził od Santander Bank Polska S.A.  na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w kwocie 2700 PLN.

Sąd wskazał iż umowa stron jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul waloryzacyjnych, podkreślając iż ich zastąpienie nie było możliwe.  Zdaniem Sądu umowa po wyeliminowaniu klauzul waloryzacyjnych nie może być dalej wykonywana. Ponadto Sąd wskazał, iż zarzut potrącenia podniesiony przez pozwany bank należy uznać za spóźniony, natomiast zarzut zatrzymania nie przysługiwał z uwagi na fakt, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną. 

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.