5.04.2022  – Wygrana sprawa przeciwko BNP Paribas Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości 

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy (referent  SSO  Magdalena Chrzanowska) sygn. akt: XVI  Ca 1194/20  wyrokiem na rozprawie w  dniu  5.04.2022 r. oddalił apelację BNP Paribas Bank Polska S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego  Gdańsk – Południe  z dnia 1.10.2020  r., sygn. akt  I C  2431/18 , który  przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu  zawartej z  BGŻ  S.A.  w  2007 r. , zasądził od BNP Paribas Polska  S.A.  na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w kwocie 2700 PLN.

Sąd podzielił rozważania Sądu I instancji co do nieważności zawartej umowy.  Sąd podkreślił, iż sposób sformułowania umowy w zakresie ustalania kursów walut umożliwiał pozwanemu bankowi na jednostronne kształtowanie zobowiązania powodów.  Sąd podkreślił, iż bez znaczenia jest fakt czy bank korzystał z tej możliwości i czy kursy stosowanie przez bank odbiegały od kursów rynkowych, gdyż znaczenie ma fakt istnienia takiej możliwości.  Ponadto Sąd podkreślił, iż fakt zapisania umowy kredytu w CHF a następnie wypłaty w PLN powodował, iż w umowie brak było określenia kwoty kredytu. Kredytobiorcy nie wiedzieli ile dostaną kredytu oraz nie znali kwoty jaką mają spłacić. 

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.