6.11.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Michał Jank, wyrokiem z dnia 6 listopada 2023 roku (sygn. akt: I C 2433/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA jest nieważna; zasądził na rzecz powodów łącznie kwoty 68.760,78 PLN  oraz 60.038,60 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tych kwot od dnia 19 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.