6.11.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko BPH   S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Michał Jank, wyrokiem z dnia 6 listopada 2023 roku (sygn. akt: 1269/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z BPH SA jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 16.379,44 PLN oraz 54.725,33 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tych kwot od dnia 10 października 2020 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 16.634 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.