3.11.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny, referent SSR Jolanta Trębicka-Kubach, wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 roku (sygn. akt: I C 1593/19) na rozprawie zasądził od mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 26,897,52 PLN  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2019 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powódki kwotę 2.798,57 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2019 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powódki kwotę 7.328,29 PLN  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.