2.11.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium  S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Ewa Karwowska, wyrokiem z dnia 2 listopada 2023 roku (sygn. akt: I C 2601/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank Millenium SA jest nieważna; zasądził na rzecz powoda kwotę 85.95089 PLN  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 02.03.2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 21.263,98 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 02.03.2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 11.817 PLN  tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.