30.10.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Teresa Karczyńska-Szumilas, wyrokiem z dnia 30 października 2023 roku (sygn. akt: V ACa 878/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2022 r., sygn. akt: I C 2691/21, w którym ustalono, że umowa kredytu zawarta z mBank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powoda kwotę 4.050 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się postanowienia do dnia zapłaty tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.