27.10.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko Bank  BPH  S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Telusiewicz, wyrokiem z dnia 27 października 2023 roku (sygn. akt: XV C 1968/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z BPH Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 123.073,30 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 września 2023 roku do dnia zapłaty; zasądził łącznie na rzecz powodów kwotę 52.980,51 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 września 2023 roku do dnia zapłaty; ustalił, że pozwany przegrał sprawę w całości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.