26.10.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A.   – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Marian Glembin, wyrokiem z dnia 26 października 2023 roku (sygn. akt: XV C 350/21) na rozprawie zasądził od pozwanego PKO BP S.A.  na rzecz powódki kwotę 394761,96 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 394761,96 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty; ustalił, że koszty procesu obciążają w całości pozwanego PKO BP S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.