17.10.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Marcin Jensko, wyrokiem z dnia 17 października 2023 roku (sygn. akt: XVI Ca 964/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 5 maja 2022 r., sygn. akt: IX C 499/18, zasądził na rzecz powodów kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym, wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania, do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.