6.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko   mBank   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Agnieszka Gieral – Siewielec   wyrokiem z dnia  6.10.2022 r.  (sygn. akt:  I C  316/21)   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta BRE  Bank S.A. z 2006  r.  jest nieważna , zasądził od mBank  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  142589   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  6434  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.