10.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko   Deutsche Bank  Polska  S.A.  – umowa kredytu jest  nieważna  w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Izabela Górnikiewicz – Wróbel   wyrokiem z dnia  10.10.2022 r.  (sygn. akt:  I C  1504/19 )   ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Deutsche Bank Polska S.A. z 2007  r. jest nieważna , zasądził od Deutsche Bank Polska  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  280379  PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11834   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.