6.10.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Bank  BPH   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Elżbieta Milewska – Czaja  wyrokiem z dnia  6.10.2022  (sygn. akt: V  ACa  386/22 ) na rozprawie  oddalił apelację  Bank BPH  S.A.   od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku   z dnia  3 marca 2022 r., sygn. akt XV C  41/20   w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Ge Money Bank  S.A.   jest nieważna , zasądził od Bank BPH  S.A. na rzecz powodów zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 8100  PLN   w postępowaniu apelacyjnym .


Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.