4.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO Magdalena El-Hagin   wyrokiem z dnia  4.10.2022 r.  (sygn. akt:  XV  C   369/20   )   ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z GE  Money Bank  S.A. jest nieważna , zasądził od  Bank BPH S.A.  na rzecz powodów  kwotę    134858  PLN  wraz  z należnymi odsetkami,  kosztami procesu w całości obciążył pozwanego, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.