29.09.2022- Wygrana sprawa z powództwa  Bank  Millennium   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Anna Strugała wyrokiem z dnia  29.09.2022  (sygn. akt: V  ACa  62/22  ) na rozprawie  oddalił apelację  Bank  Millennium  S.A.   od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku   z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt XV C 962/18   w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Bank  Millennium S.A.   jest nieważna , zasądził od Bank Millennium S.A. na rzecz powódki zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 10800 PLN   w postępowaniu apelacyjnym .
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.