29.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku III  Wydział Cywilny Odwoławczy ,  referent  SSO  Halina Czapiewska  wyrokiem z dnia  29.09.2022 r.  (sygn. akt: III Ca  123/22    ) na rozprawie   oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku  z dnia 29 września 2021 r. sygn. akt I C 2858/18 , w którym ustalono przesłankowo.,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE Bank  S.A.  jest nieważna , zasądził od  mBanku    S.A.   na rzecz powodów  kwotę  2700  zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.