11.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko   mBank   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Piotr Pancer   wyrokiem z dnia  11.10.2022 r.  (sygn. akt:  XV  C  187/22 )   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta BRE  Bank S.A. z 2008  r.  jest nieważna , zasądził od mBank  S.A.  na rzecz powodów  kwotę   328768   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11851  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.