13.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko   PKO BP    S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Małgorzata Misiurna   wyrokiem z dnia  13.10.2022 r.  (sygn. akt:  XV  C  85/21)   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta z NORDEA Bank S.A. z 2008  r.  jest nieważna , zasądził od  PKO BP   S.A.  na rzecz powodów  kwotę  89271  PLN   oraz kwotę  46512 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, oddala w pozostałej części.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.