11.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko   mBank   S.A.  – umowy kredytu są nieważne  w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Izabela Górnikiewicz – Wróbel   wyrokiem z dnia  11.10.2022 r.  (sygn. akt:  I C  160/18)   ustalił nieistnienie stosunków prawnych wynikających z  umów kredytu  zawartych z  BRE  Bank S.A. z 2007  r. , zasądził od mBank  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  506163  PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  8464   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.