6.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG   – umowa kredytu jest nieważna  w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie  XXV  Wydział Cywilny ,  referent SSO Anna Pogorzelska   wyrokiem z dnia  6.07.2023 r.  (sygn. akt:  XXV C   2935/18  )  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF zawarta w  2008  roku pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie , poprzednikiem prawnym pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu – Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę  68821 PLN   oraz kwotę 37648 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, obciążył pozwanego w całości kosztami procesu, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.