6.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, referent SSO Anna Pogorzelska, wyrokiem z dnia 6 lipca 2023 roku (sygn. akt: XXV C 2935/18) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Raifeissen Bank International AG w Wiedniu – Raifeissen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna, zasądził na rzecz powodów kwotę 68.821,40 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 29.578,88 zł od 25 lipca 2018 r. do dnia zapłaty i od kwoty 39.242,52 zł od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, oraz kwotę 37.648,31 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 17.296,46 CHF od dnia 25 lipca 2018 r. do dnia zapłaty i od kwoty 20.351,85 CHF od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia zapłaty; ustalił, że pozwany w całości ponosi koszty postępowania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.