4.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH  S.A.  – umowa kredytu jest nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO  Urszula Minga-Głuszcz  wyrokiem z dnia  4.07.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 2420/21)  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF zawarta w  2006 roku pomiędzy powodami a  Ge Money Bank S.A. jest nieważna w całości; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 161031  PLN   wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę  11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.