4.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowa kredytu jest nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO Piotr Pancer  wyrokiem z dnia  4.07.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 1530/20   )  na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF zawarta w  2004 roku pomiędzy powodami a BRE BANK  S.A. jest nieważna w całości; zasądził od pozwanego na rzecz powoda  kwotę 9256  PLN i kwotę 18531 CHF oraz na rzecz powódki kwotę 9256 PLN oraz kwotę 18531 CHF   wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz  obciążył pozwanego w całości kosztami procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.