3.07.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank Millennium  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Jarosław Łukowski, wyrokiem z dnia 3 lipca 2023 roku (sygn. akt: I C 622/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank Millenium Spółka Akcyjna jest nieważna, zasądził na rzecz powodów kwotę 332.655,24 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 16 marca 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.