30.06.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowy kredytu są nieważne  w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie  III  Wydział Cywilny ,  referent del. do SO Anna Bonkowska-Kubek   wyrokiem z dnia  30.06.2023 r.  (sygn. akt:  III C 871/18    )  na rozprawie ustalił, że umowy kredytu hipotecznego  indeksowanego do CHF zawarte w  2008  roku pomiędzy powodami a  BRE Bank S.A. są  nieważne w całości; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 619733  PLN   wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, obciążył pozwanego w całości kosztami procesu, oddalił pozew  w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.