5.11.2020 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli,   Asesor Sądowy Michał Ciba  wyrokiem z dnia 5.11.2020 r. ( sygn. akt: I C 377/20 ) zasądził kwotę  65691 PLN wraz z należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 6417 PLN od Banku.

Zdaniem Sądu , umowa kredytu zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias S.A.  z  2008 roku   jest nieważna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.