4.11.2020 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny  SSO  Weronika Klawonn  wyrokiem z dnia  4.11.2020 r.  ( sygn. akt:  XV C 698/19 )  zasądził kwotę 50080 PLN oraz  9947 CHF wraz z należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu od Banku w całości  w kwocie 6417  PLN.

Zdaniem Sądu , umowa kredytu zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias S.A. z  2008 roku   jest nieważna, gdyż po usunięciu z umowy klauzuli indeksacyjnej nie jest możliwe wykonanie umowy kredytowej .

Klauzula indeksacyjna dotyczy głównego świadczenia stron , została wpisana do umowy w sposób niezrozumiały dla konsumentów .

Sąd zastosował teorię 2 kondykcji . Każda ze stron zwraca sobie roszczenia,  Bank zwraca wszystkie wpłaty powodom od początku trwania umowy , a konsumenci zwracają Bankowi tylko kapitał .

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.