29.10.2020 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku III  Wydział Cywilny,   referent SSO   Halina  Czapiewska wyrokiem z dnia  29.10.2020 r.  ( sygn. akt:  III   Ca  226/20 )  oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  17.12.2019 r. ( sygn. akt. I C  144/18 )

Zdaniem Sądu, umowa kredytu indeksowanego z  2008  zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias S.A.   jest nieważna , gdyż  w umowie  istnieją  klauzule  abuzywne, nie jest możliwe ich uzupełnienie o przepisy dyspozytywne , wskutek czego umowa nie może być kontynuowana.

Sąd uznał, że wyrok TSUE   w  sprawie Dziubak  wyznaczył kierunek orzecznictwa, w zakresie tego, że to wola konsumenta decyduje o zgodzie  na unieważnienie   umowy kredytowej .

Sąd oddalił zarzut zatrzymania zgłoszony przez Bank w postępowaniu apelacyjnym, gdyż zdaniem Sądu umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a  dodatkowo zarzut zatrzymania zgłoszono przez Bank , pod warunkiem uznania umowy za nieważną, co jest niedopuszczalne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.