27.10.2020 r. – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku SSO Dorota Budzisz , wyrokiem z dnia 27 października 2020 r., na rozprawie, w sprawie o sygn. akt: XVI Ca 1332/19, na skutek apelacji powodów, zasądził od pozwanego mBank S.A. dodatkowo kwotę 3.353,54 zł oraz koszty postępowania apelacyjnego. Sąd oddalił apelację pozwanego banku.

Apelacja pozwanego była pozbawiona uzasadnionych podstaw i jako taka podlegała oddaleniu. Za zasadną należało uznać apelację powodów w związku z podzieleniem przez Sąd Okręgowy zasadności zarzutów dotyczących skutków umowy uznanej za nieważną w zakresie żądania zwrotu uiszczonych w związku z tą umową świadczeń.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.