27.10.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny ,  referent SSO Dorota Budzisz  wyrokiem z dnia  27.10.2020 r.  ( sygn. akt:  XVI  Ca  1332/19 )  oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  17.10.2019 r. ( sygn. akt: I C  523/18 )

Zdaniem Sądu, umowa kredytu indeksowanego z  2007 roku „ mPlan „ jest nieważna , gdyż narusza art. 69 ustawy prawo bankowe i  art. 353  § 1  KC , dodatkowo po usunięciu z  umowy klauzul abuzywnych nie jest możliwe dalsza realizacja umowy.

Zdaniem Sądu, dopiero po wypłacie transz kredytu, Bank ustala jednostronnie wysokość zobowiązania kredytobiorców.

Sąd podzielił stanowisko, że  należy zastosować teorię 2 kondykcji.

Sąd oddalił zarzut zatrzymania zgłoszony przez Bank w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.