26.10.2020 – wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku ,  SSR del. do SO  Michał Jank   wyrokiem z dnia  26.10.2020 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C   401/20   ) ustalił  nieważność umowy kredytowej  , zasądził  kwotę 117 281,57  PLN z należnymi odsetkami od 10 czerwca 2020 roku,  oddalił część odsetek tj. w pozostałym zakresie , zasądził kwotę  6417 PLN tytułem kosztów procesu od Banku na rzecz powódki.

Zdaniem Sądu, umowa kredytu  jest nieważna, przeliczenia wg metodologii – to samo czyni umowę nieprecyzyjną i niejednoznaczną, to Bank tak naprawdę decydował, może z kursu widzenia rynkowego umowa była uczciwie wykonywana i w sposób rynkowy, lecz nie ma to znaczenia. Nie ma jednoznacznego określenia obowiązków  kredytobiorcy, Bank określa świadczenie jednej ze stron  dowolnie . Dodatkowo w ocenie Sądu zabrakło rzetelnego pouczenia o ryzyku kursowym. Nie można wnioskować,  by kredytobiorca znał faktyczny zakres ryzyka, oświadczenie o ryzyku walutowym było neutralizowane przez pracowników Banku, którzy wskazywali  na marginalny charakter tego ryzyka.

Umowa sprzeczna z art. 69 Prawa Bankowego, kwoty wpłacone przez powódkę  na rzecz Banku do zwrotu na rzecz powódki w całości – teoria 2 kondykcji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.