5.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  Jakub Rusiński  wyrokiem z dnia  5.07.2022 r.  (sygn. akt: I ACa  72/22   ) na rozprawie  oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 12 listopada 2021 r., sygn. akt XV C 1079/20 w którym  ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE  Bank S.A.   jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  8100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.