1.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Consumer Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny we Wrocławiu  I   Wydział Cywilny ,  referent SSA  Zbigniew Woźniak  wyrokiem z dnia  1.07.2022 r.  (sygn. akt: I ACa   1598/21  ) na rozprawie  oddalił apelację  Santander Consumer Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu  z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie sygn. akt I C 1411/18

I  i  ustalił przesłankowo,  iż umowa kredytu zawarta  z Santander Consumer  Bank S.A.   jest nieważna , zasądził od  mBank  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  4050  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.