30.06.2022  –  Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – odwalutowanie kredytu

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSR  Karolina Wiśniewska wyrokiem z dnia  30.06.2022 r.  (sygn. akt: I  C   873/21  ) na posiedzeniu niejawnym  oddalił powództwo główne,  zasądził  od mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 58 767,27 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 października 2019 roku do dnia zapłaty, oddalił powództwo ewentualne w pozostałym zakresie,  zasądził od mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz  powodów  kwotę 9251,40 PLN  tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, nakazał zwrócić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie na rzecz powodów kwotę 182,60 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.