4.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International   AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSA   Małgorzata Rybicka – Pakuła  wyrokiem z dnia  4.08.2022  (sygn. akt: I ACa   349/22) na rozprawie  oddalił apelację Raiffeisen Bank International  AG  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia  21.12.2021   r. sygn. akt  I C  2016/20   w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z   EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  S.A.   jest nieważna , zasądził od  Banku na rzecz powoda  kwotę 4050  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.